Clădiri Verzi

Clădiri Verzi

Bog’Art şi Sustenabilitatea

Bog’Art este Verde

sustenability

Abordarea noastră în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă se bazează pe implementarea celor mai bune practici și procese ce permit accesibilitatea pe termen lung, cu un impact minim asupra mediului.

Există patru principii directoare pe care abordarile noastre vizează să le atingă pe intreg parcursul duratei de viaţă a unei clădiri:

EFICIENŢĂ   –   UTILITATE   –   DURABILITATE   –   CONFORT

Aceste principii sunt asigurate de:

 • Folosirea materialelor reciclate
 • Economii în privinţa deşeurilor rezultate în urma proceselor de construcție
 • Reducerea poluării pentru minimalizarea emisiile de carbon
 • Managementul și eficientizarea consumului de apă şi de energie pentru a reduce costurile de exploatare

O clădire proiectată într-o maniera sustenabilă, reduce impactul asupra mediului pe întreaga durată de viaţă a acesteia. Sustenabilitatea are un efect pozitiv și din punct de vedere economic, acela de a reduce costurile, prin utilizarea metodelor verzi – una din cele mai eficiente metode de reducere a costurilor fiind performanța energetică.

Focusul nostru asupra problematicii sustenabilităţii pune accentul nu doar pe proiectarea, implementarea şi certificarea clădirilor verzi, ci are în vedere și nevoile viitoare ale locatarilor acestor clădiri – clădirile noastre favorizează un mediu sănătos şi mult mai productiv.

Clădiri Verzi

În conformitate cu standardele Romanian Green Building Council, lucrările sustenabile realizate de către Bog’Art includ proiectarea şi implementarea responsabilă a practicilor de mediu şi eficiența în privința resurselor.

În calitate de Antreprenor General, Bog’Art este în măsură să garanteze că proiectele sale îndeplinesc cerinţele de sustenabilitate ale certificărilor BREEAM şi LEED.

 

greenbuilding

Rezultatele noastre sunt obţinute prin practici şi metode de proiectare care urmăresc să reducă:
Utilizarea terenurilor -> Materialele -> Poluarea -> Deşeurile -> Apa şi Energia

Metodele şi tehnologiile implementate cuprind, nelimitativ:

 • Eficienţa la locul de muncă pentru reducerea energiei şi a deşeurilor
 • Evaluarea infrastructurii existente şi reabilitarea structurilor existente pentru a reduce utilizarea de teren
 • Proiectare eficientă din punct de vedere energetic
 • Construirea faţadelor care reduc sarcina solară şi pierderile de căldură, reducându-se astfel și funcţionarea sistemelor mecanice
 • Folosirea materialelor durabile, care prelungesc durata de viaţă utilă a clădirilor
 • Folosirea tehnologiilor şi a materialelor de construcţii cu emisii scăzute de carbon pentru a evita afectarea stratului de ozon
 • Reciclarea materialelor şi a deşeurilor de construcţii ori de câte ori este posibil
 • Montarea dispozitivelor pentru economisirea şi reutilizarea apei
 • Construirea acoperişurilor așa încât să fie eficiente energetic
 • Utilizarea sistemelor de colectare a apei
 • Utilizarea de sisteme mecanice foarte performante pentru încălzire, ventilare şi racire, care economisesc energie şi reduc costurile de exploatare
 • Iluminarea eficientă din punct de vedere energetic, accesorii cu LED, senzori de timp şi de mişcare
 • Coordonarea optimizată cu ajutorul Sistemelor de Management al Clădirilor, pentru monitorizarea consumului de energie
 • Utilizarea de surse alternative de energie cum ar fi energia solară, geotermală sau co-generatoare, care susţin alimentările existente cu energie electrică.

Romania Green Building Council

Misiunea Green Building Council este de a promova responsabilitatea faţă de mediu şi o cât mai mare eficienţă energetică în tot sectorul construcţiilor, printr-o dezvoltare durabilă inteligentă şi ecologică.

Clădirile noastre verzi

Renault Bucharest Connected

BREEAM Excellent
in process of certification

The Bridge

LEED Platinum
phase 1 – 2018
phase 2 – in process of certification

Unirii View

BREEAM Excellent
2019

Globalworth Campus phase A, B

BREEAM Excellent
2018

Gara Herastrau

BREEAM Excellent
2016

Globalworth Tower

LEED Platinum
2016

Coresi Shopping Resort

BREEAM Excellent
2015

Green Gate

BREEAM Very Good
2014

Floreasca Business Park

BREEAM Excellent
2013

Unicredit Tower

BREEAM Very Good
2012

Willbrook Platinum Business & Convention Center

LEED Gold
2011

City Gate

LEED Gold
2010

Tower Center

BREEAM Excellent
2008

Scroll Up