Clădiri Verzi

Clădiri Verzi

Bog’Art şi Sustenabilitatea

Bog’Art este Verde

sustenabilityAbordarea noastră în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă se bazează pe implementarea celor mai bune practici și procese ce permit accesibilitatea pe termen lung, cu un impact minim asupra mediului.

Există patru principii directoare pe care abordarile noastre vizează să le atingă pe intreg parcursul duratei de viaţă a unei clădiri:

EFICIENŢĂ   –   UTILITATE   –   DURABILITATE   –   CONFORT

Aceste principii sunt asigurate de:

 • Folosirea materialelor reciclate
 • Economii în privinţa deşeurilor rezultate în urma proceselor de construcție
 • Reducerea poluării pentru minimalizarea emisiile de carbon
 • Managementul și eficientizarea consumului de apă şi de energie pentru a reduce costurile de exploatare

O clădire proiectată într-o maniera sustenabilă, reduce impactul asupra mediului pe întreaga durată de viaţă a acesteia. Sustenabilitatea are un efect pozitiv și din punct de vedere economic, acela de a reduce costurile, prin utilizarea metodelor verzi – una din cele mai eficiente metode de reducere a costurilor fiind performanța energetică.

Focusul nostru asupra problematicii sustenabilităţii pune accentul nu doar pe proiectarea, implementarea şi certificarea clădirilor verzi, ci are în vedere și nevoile viitoare ale locatarilor acestor clădiri – clădirile noastre favorizează un mediu sănătos şi mult mai productiv.

Romania Green Building Council

Misiunea Green Building Council este de a promova responsabilitatea faţă de mediu şi o cât mai mare eficienţă energetică în tot sectorul construcţiilor, printr-o dezvoltare durabilă inteligentă şi ecologică.

Clădiri Verzi

În conformitate cu standardele Romanian Green Building Council, lucrările sustenabile realizate de către Bog’Art includ proiectarea şi implementarea responsabilă a practicilor de mediu şi eficiența în privința resurselor.

În calitate de Antreprenor General, Bog’Art este în măsură să garanteze că proiectele sale îndeplinesc cerinţele de sustenabilitate ale certificărilor BREEAM şi LEED.

greenbuilding

Rezultatele noastre sunt obţinute prin practici şi metode de proiectare care urmăresc să reducă:
Utilizarea terenurilor -> Materialele -> Poluarea -> Deşeurile -> Apa şi Energia

Metodele şi tehnologiile implementate cuprind, nelimitativ:

 • Eficienţa la locul de muncă pentru reducerea energiei şi a deşeurilor
 • Evaluarea infrastructurii existente şi reabilitarea structurilor existente pentru a reduce utilizarea de teren
 • Proiectare eficientă din punct de vedere energetic
 • Construirea faţadelor care reduc sarcina solară şi pierderile de căldură, reducându-se astfel și funcţionarea sistemelor mecanice
 • Folosirea materialelor durabile, care prelungesc durata de viaţă utilă a clădirilor
 • Folosirea tehnologiilor şi a materialelor de construcţii cu emisii scăzute de carbon pentru a evita afectarea stratului de ozon
 • Reciclarea materialelor şi a deşeurilor de construcţii ori de câte ori este posibil
 • Montarea dispozitivelor pentru economisirea şi reutilizarea apei
 • Construirea acoperişurilor așa încât să fie eficiente energetic
 • Utilizarea sistemelor de colectare a apei
 • Utilizarea de sisteme mecanice foarte performante pentru încălzire, ventilare şi racire, care economisesc energie şi reduc costurile de exploatare
 • Iluminarea eficientă din punct de vedere energetic, accesorii cu LED, senzori de timp şi de mişcare
 • Coordonarea optimizată cu ajutorul Sistemelor de Management al Clădirilor, pentru monitorizarea consumului de energie
 • Utilizarea de surse alternative de energie cum ar fi energia solară, geotermală sau co-generatoare, care susţin alimentările existente cu energie electrică.

Clădirile noastre verzi

U. Center

faza 1 – 2021 – LEED Platinum & WELL Gold
faza 2 – 2024 – LEED Platinum

Art City

BREEAM Excellent
2023

Miro Offices

BREEAM Excellent & WELL Platinum
2022

J8 Office Park

BREEAM Outstanding
2022

Globalworth Square

BREEAM Outstanding
2022

Globalworth Campus A, B, C

BREEAM Excellent
faza A – 2018
faza B – 2019
faza C – 2020

The Bridge

faza 1 – 2018 – LEED Platinum (cu cel mai mare punctaj obținut în România până în prezent)
faza 2 – 2019 – LEED Platinum
faza 3 – 2020 – LEED Gold

Timpuri Noi Square

LEED Platinum
2018

Renault Bucharest Connected

BREEAM Excellent
2019

Expo Business Park

BREEAM Outstanding
2020

Ikea Pallady

BREEAM Excellent
2020

Unirii View

BREEAM Excellent
2017

Gara Herastrau Office Building

BREEAM Excellent
2016

Globalworth Tower

LEED Platinum (prima clădire din România și din regiunea SEE mai extinsă care a primit această acreditare)
2017

Coresi Shopping Resort

BREEAM Excellent
2015

Green Gate

BREEAM Very Good (prima clădire de birouri din Europa Centrală de Est care a obținut-o)
2014

Floreasca Business Park

BREEAM Excellent (prima certificare excelentă acordată în România)
2014

Unicredit Tower

BREEAM Very Good
2012

Willbrook Platinum Business & Convention Center

LEED Gold
2011

City Gate

LEED Gold (the first operating building in Bucharest that received it)
2010

Tower Center

BREEAM Excellent
2008

Scroll Up