Politică de Confidenţialitate

Politică de Confidenţialitate

Bog’Art S.R.L. este o companie de construcții și dezvoltare imobiliară cu sediul în Bucureşti, fiind unul din cei mai mari antreprenori generali din România.

Din dorința de a respecta cele mai înalte standarde în activitatea desfășurată, Bog’Art S.R.L. vă asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Dorim să vă informăm că datele cu caracter personal ale salariatilor, beneficiarilor si ale potentialilor beneficiari ai lucrarilor noastre de constructii, ale subantreprenorilor si ale oricaror altor contractanti precum și datele personale ale oricaror vizitatori ai website-ului Bog’Art S.R.L. (www.bogart.ro) sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, incluzând, fără a se limita la GDPR și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR.

Prin Bog’Art, „compania de construcții„noi” sau „al nostru”, ne referim la Bog’Art S.R.L., o societate cu sediul în București, Strada Ion Brezoianu nr. 27, Clădirea Bog’Art, Etajele 2-4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14881/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO17487, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal („Operator de Date”), în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Această Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații care pot fi calificate ca date cu caracter personal sunt colectate, modul în care aceste date cu caracter personal sunt colectate, folosite, precum si cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către Bog’Art.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale salariatilor,  persoanelor care aplica pentru angajarea in cadrul companiei noastre, beneficiarilor si potentialilor beneficiari ai lucrarilor noastre de constructii, ale subantreprenorilor si ale oricaror altor contractanti precum și datele personale ale oricaror vizitatori ai website-ului Bog’Art S.R.L. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru, cât și celor colectate prin e-mail sau prin metode off-line.

1. Datele cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și stocăm

 1.1. Datele cu caracter personal pe care beneficiarii, subantreprenorii si alti contractanti ni le ofera in cadrul colaborarii avute

 • Numele și prenumele beneficiarilor si contractantilor persoane fizice si ale reprezentantilor beneficiarilor si contractantilor persoane juridice
 • Domiciliului/reședința beneficiarilor lucrarilor noastre si ale contractantilor;
 • Datele bancare ale beneficiarilor/contractantilor;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon ale reprezentantilor beneficiarilor/contractantilor nostri.

1.2. Datele care se regasesc in CV-urile transmise pe site-ul nostru sau pe orice alta cale

 • Nume si prenume;
 • Data nasterii;
 • Starea civila;
 • Domiciliul;
 • Adresa de e-mail si numarul de telefon;
 • Imaginea;
 • Date privind sănătatea;
 • Date privind calificarea si experienta profesională;
 • Date privind diverse aptitudini si competente;
 • Date privind implicarea in activitati extraprofesionale;
 • Orice alte date introduse de dumneavoastra in CV-urile transmise prin intermediul site-ului Bog’Art, pe e-mail, depuse direct la sediul nostru sau transmise in orice alt mod.

1.3. Datele personale ale salariatilor nostri si ale altor colaboratori persoane fizice

 • Nume și prenume;
 • Data nașterii;
 • Domiciul/reședința;
 • Seria si numarul cartii de identitate, data emiterii si orice alte date de identificare din cartea de identitate;
 • Profesia/meseria/ocupatia;
 • Informatii despre educatia si experienta profesionala;
 • Numarul de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • Informatiile care se regasesc in CV, transmise in vederea incheierii unui contract individual de munca;
 • Salariul/alte tipuri de remuneratie, dupa caz, si existenta unor beneficii extrasalariale;
 • Informatii despre certificarile detinute si orice date care se regasesc in diplomele, certificatele si adeverintele depuse in dosarul de personal;
 • Orice date furnizate cu ocazia semnarii contractului individual de munca, a contractului de prestari servicii, de consultanta, de practica etc, a participarii la interviul pentru angajare si a executarii contractului incheiat.

Daca aveti calitatea de salariat sau de colaborator al Bog’Art, gasiti mai multe informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariatilor si ale altor colaboratori persoane fizice ale societatii Bog’Art in cuprinsul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariatilor si colaboratorilor Bog’Art („Politica de prelucrare”), care a fost transmisa si este accesibila tuturor salariatilor si colaboratorilor nostri pe serverul societatii.

1.4. Imagini și înregistrări video colectate prin sistemele de supraveghere video de la sedii, punctele de lucru și de pe santiere

Aceste imagini și înregistrări video se înregistrează prin intermediul echipamentelor de supraveghere video instalate la sedii, puncte de lucru și pe santiere, cu deplina respectare a legislației în vigoare.

1.5 Informații pe care le colectăm în mod automat

 • Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe website-ul Bog’Art, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
 • Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
 • Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul, telefonul sau orice alt dispozitiv pe care îl utilizați, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser).

 

2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate la art. 1.1. de mai sus în vederea derulării unei relații de afaceri cu Bog’Art prin încheierea unui contract, pentru executării contractului încheiat cu Bog’Art precum și pentru aducerea la îndeplinirea obligațiilor legale impuse Bog’Art.

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.2 de mai sus sunt colectate în temeiul încheierii unui contract individual de muncă sau a unui contract de colaboare/prestări servicii.

Datele cu caracter personal mentionate la art. 1.3 de mai sus sunt colectate în temeiul încheierii și executării unui contract individual de muncă sau a unui contract de colaborare/prestări servicii și pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale impuse societatii companiei noastre.

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.4 de mai sus sunt colectate în temeiul obligațiilor legale de a asigura paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și pentru interesul legitim al operatorului.

Datele cu caracter personal mentionate la art. 1.4 de mai sus sunt colectate in scopul imbunatatirii experientei vizitatorilor site-ului nostru.

3. Cookie-uri și alte și alte tehnologii similare

Website-ul Bog’Art folosește module cookie. Acest mecanism este folosit în scopul îmbunătățirii funcționalităților website-ului și pentru a vă asigura o experiență cât mai plăcută când vizitați website-ul nostru. Un modul cookie este o mica informatie trimisa catre browser-ul Dvs. de la un server web si stocata pe dispozitivul Dvs.

Cookie-urile folosite de website-ul nostru nu conțin date cu caracter personal și nici nu identifică personal vizitatorii. Cu toate acestea, puteți opta pentru dezactivarea acestora din programul de navigare Internet (browser) pe care îl utilizați, însă această dezactivare a cookie-urilor va reduce din funcționalitatea website-ului.

 • Ce module cookie folosim și de ce

Folosim numai cookie-uri permanente (nu și de sesiune), acestea expirând după o perioadă rezonabilă de timp sau când ați optat să le ștergeți manual.

Toate cookie-urile pe care le folosim provin de la terțe-părți: Google Analytics (Ga, Git si Gat) și Polylang (Pll_language).

Având în vedere că aceste cookie-uri nu sunt dezvolate de noi, vă invităm să citiți politicile referitoare la cookie-uri publicate de Google Analytic și Polylang.

Google Analytics analizează comportamentul Clickstream – acesta include, de exemplu, paginile pe care le vizualizați și linkurile pe care le accesaţi. Aceste instrumente vă ajută să faceți vizita dumneavoastră pe website-ul nostru mai ușoară, mai eficientă și mai valoroasă, oferindu-vă o experiență personalizată.

 • Tehnologii în relație cu modulele cookie

La fel ca multe alte site-uri, Bog’Art utilizează anumite tehnologii  pentru colectarea automată a datelor.

Serverul web colectează informații generale pe care browserul dumneavoastră le trimite pe website-ul nostru, cum ar fi tipul de browser și adresa site-ului pe care l-ați vizitat înainte de a accesa site-ul nostru.

De asemenea, sunt colectate informații despre:

 • Adresa dumneavoastră de protocol Internet (IP) – Acesta este un număr atribuit automat computerului sau dispozitivului de fiecare dată cand vă conectați la Internet. Este o adresă unică atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii Internet pe o rețea TCP/IP. Adresa IP permite serverelor web să localizeze și să identifice dispozitivul dumneavoastră.
 • Versiunea de browser;
 • Tipul dispozitivului.

De asemenea, pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră prin intermediul website-ului Bog’Art, utilizăm Google Analytics, un serviciu care colectează datele și alocă fiecărui utilizator un cookie id.

4. Utilizarea informațiilor

Prelucrăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • pentru derularea relațiilor de afaceri;
 • pentru incheierea si executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră;
 • pentru realizarea de statistici;
 • pentru administrarea și mentenanța acestui website, scop în care utilizăm cookie-uri si alte tehnologii, așa cum este detaliat la punctul 3 de mai sus;
 • pentru îmbunătățirea experientei vizitatorilor pe website-ul nostru;
 • pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
 • pentru a vă oferi în format electronic informații comerciale relevante;
 • pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței website-ului Bog’Art precum si a legislatiei muncii, securitatii sociale, pazei si protectiei si a oricaror altor acte normative aplicabile.

5. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

Folosim și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus și limitate în timp la trei ani de la încetarea perioadei contractuale sau la intervalul de timp solicitat pentru fiecare scop specific, în conformitate cu legislaƫia aplicabilă.

În ceea ce privește imaginea sau inregistrarea dumneavoastră stocată prin intermediul echipamentelor de supraveghere video, perioada de stocare este de 30 de zile pentru fiecare înregistrare în parte.

Dupa finalizarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau vor fi anonimizate, în măsura in care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

Angajații, furnizorii, beneficiarii si alti contractanti ai Bog’Art au acces la anumite date cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea acestor date se limitează la îndeplinirea sarcinilor acestora, în conformitate cu scopul prelucrării.

Angajații noștri, furnizorii, alti contractanti si beneficiarii care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră au impuse obligații de a pastra confidențiaitatea acestor date si de a le proteja conform normelor aplicabile.

Acestor persoane nu li se permite să folosească datele personale în alte scopuri decât pentru indeplinirea sarcinilor acestora cu respectarea legislaţiei în vigoare, protejarea drepturilor dumneavoastră, ale altor persoane vizate, ale Bog’Art şi ale beneficiarilor lucrărilor noastre de construcţii, precum şi pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de Bog’Art, precum și să utilizați website-ul Bog’Art.

6. Distribuirea și dezvăluirea

Bog’Art transferă către alte entităti anumite date cu caracter personal, in exercitarea activitatii sale si cu protejarea drepturilor dumneavoastra. Datele personale ce pot fi transferate sunt : numele și prenumele, adresa de e-mail, imaginea/inregistrarea video, functia/ocupatia și numărul de telefon.

Bog’Art transferă datele cu caracter personal anterior indicate ale unor persoane mentionate la punctele 1.1 si 1.3 precum si datele mentionate la punctul 1.4 de mai sus către destinatari situați în Marea Britanie, Vietnam, Kuwait, cu deplina respectare a normelor aplicabile. Dorim să vă asigurăm că transferul datelor cu caracter personal către statele din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European se efectueaza în baza unor garanții adecvate cu privire la securitatea datelor cu caracter personal.

De asemenea, transferul datelor dumneavoastră personale se va efectua pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat cu dumneavoastră.

In cazul datelor personale prelucrate pe baza consimtamantului dumneavoastra, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea prelucrării deja efectuate.

Pentru a respecta legile aplicabile, reglementările și solicitările legale, compania de construcții își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor Bog’Art, ale dumneavoastra si ale altor persoane vizate. În această privință, niciuna dintre prevederile Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile Bog’Art sau o limitare a apărării noastre sau a accesului la procedurile judiciare necesare.

7. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Bog’Art se angajează să respecte drepturile persoanei vizate.

Aveți dreptul de a fi informat cu privire prelucrarea datelor dumenavoastră cu caracter personal, de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

În plus, aveți dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa în București, Strada Ion Brezoianu nr. 27, Clădirea Bog’Art, Etajele 2-5, România sau la adresa de e-mail dpo@bogart.ro .

8. Securitate

Bog’Art  ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice si fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

9. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, va vom aduce la cunostinta Politica de Confidențialitate revizuită prin  publicarea acesteia pe website și prin semnalarea versiunii actualizate modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea website-ului va reprezenta luarea la cunoștință de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

10. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa Str. Ion Brezoianu nr. 27, Etajele 2-5, Clădirea Bog’Art, Sector 1, București, România sau la adresa de e-mail dpo@bogart.ro

Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Politica noastra este de a solutiona orice incidente intervenite privind protectia datelor personale cu prioritate in mod amiabil.

In cazul in care drepturile dvs. prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal sunt insa incalcate de Bog’Art si incidentul respectiv nu este solutionat amiabil în termen de 30 de zile de la data sesizarii, la solicitarea dvs, puteţi depune o plângere la Autoritatea de Naƫională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, in vederea solutionarii acestuia.

Va acordam tot sprijinul pentru asigurarea protectiei datelor dvs. personale si respectarea drepturilor dvs. conferite de GDPR si va asiguram de disponibilitatea noastra pentru a va raspunde la orice intrebari si pentru a da curs la propunerile dvs. in scopul oricaror imbunatatiri in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.